Kannanotto: Peruskouluihin palautettava rauha

Turussa on haettu säästöjä koulujen lakkautuksilla ja opettajien sijaisuuksia vähentämällä. Peruskouluja on lakkautettu pitkään koko maassa, joten Turun toiminta ei ole ollut poikkeus. Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 1998 koko maassa oli 4228 peruskoulua, kun vuonna 2013 oli jäljellä 2717 peruskoulua, joten koulujen määrä vähentyi kyseisenä aikana 36 prosenttia. Lounais-Suomen aluehallintovirasto teki selvitystä suomenkielisten koulujen tilanteesta. Selvityksen perusteella vuonna 1998 Turussa oli 60 peruskoulua, mutta vuonna 2013 oli jäljellä vain 32 peruskoulua, joten vähenemistahti oli Turussa 47 prosenttia eli huomattavasti muuta maata nopeampaa. Vertailun vuoksi sanottakoon, että Salossa oli vuonna 2013 myös 32 koulua ja Porissakin 30 koulua.

Me kristillisdemokraatit emme näe säästösyiden olevan riittävä peruste koulujen lakkautuksille tässäkään taloudellisessa tilanteessa, emmekä usko niiden palvelevan kaupunkilaisten parasta. Kaikissa tapauksissa säästöjä ei ole syntynyt lainkaan, kuten Pudasjärvellä, jossa henkilöstökuluissa säästettiin vajaat 100 000 euroa, mutta pelkästään oppilaiden kyydityksestä tuli 93 000 euron kulut. Turussa kaavaillaan Kähärin ja Runosmäen koulujen lakkautuksia, joista Runosmäen koulun lakkautusta perustellaan sisäilmaongelmilla eikä säästösyillä. Mitä koulun lakkautuksen uhka tekee lapsille, joita huolettavat muutokset kaverisuhteissa, kouluun sopeutuminen ja koulumatkan muutokset? Me kristillisdemokraatit pidämme tärkeänä, että kouluverkko säilytetään mahdollisimman nykyisenkaltaisena, jotta koulujen henkilökunta ja oppilaat voisivat keskittyä koulutyöhön rauhassa.

Lounais-Suomen koulujen työ- ja loma-ajat

Jk. Turun kaupunginhallitus päätti maanantai-iltana 8.12. hyväksyä päivitetyn palveluverkkoselvityksen, ks. lisää esim: Turku miettii erityiskoulujen keskittämistä

Vastaa