”Lähiruokaa” –periaate myös SOTE:n toteutukseen

Turun päättävissä ja valmistelevissa elimissä käydään paraikaa keskustelua siitä, miten tulevan SOTE-alueen palvelut tullaan käytännössä toteuttamaan. Kokonaisuus on suuri ja sitä myöten myös haastava. Yksi riskeistä on siinä, että palveluiden tuottaminen annetaan helppona ratkaisuna suurelle korporaatiolle, jotta hallinnon ei tarvitse mikromanageroida kokonaisuutta sen suuremmin.

Nähdäksemme parempi lähestymistapa olisi niin kutsuttu ”lähiruoka” –periaate. Tässä mallissa kokonaisuudesta annetaan vastuuta pienemmille ja nimenomaan paikallisille yrittäjille ja toimijoille. Tällöin pienet yritykset voivat sekä palkata alueelta työntekijöitä että hyödyttää paikallistaloutta verotulojen avulla. Pienet yritykset ovat loppuen lopuksi Suomen selkäranka myös Varsinais-Suomessa.

Jari Viherlampi, pj
Johan Savola, vpj

 

Vastaa