Työntekijöiden arvosta ja arvostuksesta

Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein ja arvokkain asia, niin myös Turun kaupungin kohdalla. Siksi työntekijöiden hyvinvoinnin, työviihtyvyyden ja motivaation ylläpitämisen ja parantamisen tulee olla prioriteettilistan kärjessä, kun mietitään toiminnan ja kehittämisen painopistealueita.

Turun kaupunki ei ole huono työnantaja, ja työntekijöiden työviihtyvyyteen on viime vuosina panostettu ja saatu aikaan positiivista kehitystä. Parantamisen varaa silti on. Ikävänä esimerkkinä tästä on suunnitteilla oleva kaupungin kongressi- ja tapahtumapalveluiden yksikön uudelleenorganisointi, josta yksikön työntekijät saivat ensimmäistä kertaa lukea Turun sanomista. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu se, että työntekijät saavat kuulla heitä ja heidän työsuhdettaan koskevista asioista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja he pääsevät itse mukaan vaikuttamaan muutoksiin jo niiden valmistelun alussa. Tähän velvoittaa yhteistoimintalakikin. Toivottavasti jatkossa tällaisia virheitä ei pääse tapahtumaan.

Ville Auvinen
KD

Vastaa