Ekologinen elinkeinokaupunki Turku

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

  • KD Turku haluaa kaupunkimme toimivan edelläkävijän roolissa, niin innovatiivisuuden kuin ekologisuuden suhteen. Turun tahtotilan tulisikin nopeuttaa kaupungissa tehtäviä eettisiä ja ekologisia ratkaisuja mm. kiertotalouden edistämisen suhteen.
  • KD Turku tukee raitiovaunuhankkeen jatkoselvittelyä, mutta näkee tärkeäksi kartoittaa superbusseja ykkösvaihtoehtona. Jos pikaraitiotie toteutuu, sen tulee olla laajemmin osana ratkaisua, joka kehittää Turun kaupungin kokonaisilmettä Eko-kaupunkina.
  • Kävely, pyöräily ja toimiva joukkoliikenne ovat tulevaisuutta. Kaunista kaupunkiamme voi kaunistaa entisestään ja erityisesti torin uuteen, toriparkkiremontin jälkeiseen ilmeeseen tulee panostaa.
  • KD Turku ei kannata tornitalojen rakentamista keskusta-alueelle.
  • Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen mahdollistaminen on avainasemassa. Kuntien tulisi toteuttaa sellaista asunto-ja kaavoituspolitiikkaa, joka syntyy asukkaiden lähtökohdista käsin.
  • Kaavoituspolitiikkaamme-ja byrokratiaamme tulisi pyrkiä löytämään uusia ja tehokkaampia toimintatapoja, vastauksia voisi etsiä muiden eurooppalaisten kaupunkien toimintatavoista. Valituskierroksiin hukataan valtavasti aikaa, siksi valituskäytäntöjen muotoja tulisi kehittää kansalaisen valitusoikeutta kaventamatta.
  • Tulevaisuuden näköalaa on löytää keinoja niin yksittäisten talouksien kuin myös kiinteistökokonaisuuksien energiatuotannon omavaraisuuden edistämiseksi.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Vastaa