Ihmisten Turku – Vanhukset

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

  • Jokainen ikääntyvä ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Sekä kodeissa että asumis- ja laitosyksiköissä elävien kansalaisten elämä on pitkälle laadukkaan ja riittävän hoitajamitoituksen varassa. Vanhustenhoidon resursseja ei tule vähentää Turussa, päinvastoin.
  • Myös omaishoitajuus on merkittävässä asemassa ikääntyneiden hoidossa, puolustamme omaishoitajien mahdollisuutta saada monipuolista tukea työhönsä.
  • Säästöjä voidaan tehdä olemassa olevia rakenteita tehostamalla, mm. inhimillisten etähoitomallien avulla.
  • Rollaattorien avulla kulkevien ihmisten julkisen liikenteen ilmainen käyttö ruuhka-aikojen ulkopuolella on kannatettavaa.
  • Turku on panostanut liikuntapalveluihinsa. Kimmoke-rannekkeen kaltaiset, edullista liikkumista edistävät toimet kertovat Turun halusta pyrkiä tukemaan myös vähävaraisten kuntalaistensa liikkumista. KD haluaa olla edistämässä samanlaisia toimia jatkossakin.

 :: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Vastaa