Kuntavaaliohjelmamme: Sosiaalisen pääoman Turku

Näin kuntavaalien lähestyessä julkaisemme blogissa otteita kuntavaaliohjelmastamme.

Valtion tasoa mitataan usein sen kyvyllä pitää huolta heikompiosaisistaan. Yhteiskuntamme eriarvoistuu kovaa vauhtia. Juuri siksi meidän tulee pitää kiinni omista, hyväksi koetuista, oikeudenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen pohjaavista arvoistamme, joista siniristi-lippummekin todistaa. Vaikka yleinen ilmapiiri tuntuu olevan kristillisyyttä vastaan, ei kristittyjen osuutta hyvinvointivaltiomme rakentamiseen voida ohittaa. Kristityt ovat kautta aikain toimineet etulinjassa. Arvojen puolesta puhumista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, nopeasti muuttuvien suhdanteiden aikana.

KD tarjoaa lähimmäisenrakkauteen pohjaavaa, kaikkia perinteitämme sekä muita uskontoja kunnioittavaa, hillittyä ja sävyisää, mutta samalla pelkäämätöntä politiikkaa.

Ilman aktiivisia kansalaisia emme voi väittää elävämme demokratiassa. Kuntalaki mahdollistaa huomattavan laajoja kansalaisuuden ja suoran demokratian osallisuuden muotoja. Niiden toimeenpaneminen muodostuu tänään tärkeämmäksi kuin koskaan. Turun KD haluaa edistää sellaista politiikkaa, joka panostaa avoimeen, suoraselkäiseen ja ylipuoluerajat ylittävään tavoitteeseen tasa-arvoisesta ja ekologisemmasta kaupungista. Olemme tunnettuja kyvystämme laadukkaaseen yhteistyöhön.

Suomalaisten kilpailukykyä on ylläpidettävä juuri koulutuksen, tutkimuksen, mutta myös tuotekehittelyn ja tehokkaan logistiikan keinoin. Kristillisdemokraattien lähtökohtana on, ettei koulutukseen kohdistettavia resursseja tule missään tapauksessa supistaa.

Tarvitsemme kattavan palvelulupauksen SOTE-uudistukseen. Uudistusta ei voida Kristillisdemokraattien mielestä toteuttaa siten, että palveluiden saatavuus ja laatu heikkenevät entisestä. Ehdotetussa SOTE-ohjelmassakin esitettyä omahoitaja-ja lääkärijärjestelmän kehittämistä tulee tukea kaikin tavoin.

Meidän on tuettava maahanmuuttaja-ja pakolaistyötä ja yritettävä ottaa heidät osaksi yhteiskuntaa. Syy pakolaiskriisiin ei ole tänne tulleiden yksilöiden. Emme voi hyväksyä rotuihin tai kansoihin kohdistuvaa vihapuhetta tai edes siihen kannustavaa pilkallista keskustelun sävyä. On ihmisoikeusrikkomus jättää ihmiset vaille suojaa ja ruokaa.


Tehdään Turusta kaupunkistrategia 2029 tavoitteiden mukaisesti kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopistokaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua! Sosiaalisen pääoman kasvattamiseen tarvitaan yhteisöllisyyttä ja sen vahvistumiseen
tarvitsemme Inhimillistä Otetta!

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMA TÄÄLTÄ…

Vastaa