KD eduskuntaryhmä julkisti vaihtoehtobudjettinsa

Talouskasvun hyödyn on valuttava myös lapsiperheille ja ikääntyville

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää parannuksia lapsiperheiden ja ikääntyvien etuuksiin vaihtoehtobudjetissaan ensi vuodelle. Ryhmä julkisti ensi vuoden vaihtoehtobudjettinsa 25.10. Lapsiperheille KD esittää verotuksen lapsivähennyksen säilyttämistä, lapsilisien korottamista sekä opiskelevien vanhempien huoltajakorotuksen kaksinkertaistamista.

Tämän päivän työikäiset ovat tulevaisuuden ”suuret ikäluokat”, ellei maahamme synny enemmän lapsia, vaihtoehtobudjetissa muistutetaan. Tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä ja pitkäjänteistä perhepolitiikkaa. Lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla voidaan lisätä perheiden uskoa omaa selviytymiseensä ja kannustaa nykyistä suurempaan lapsilukuun.

Ikääntyneiden etuuksista KD parantaisi eläkkeitä, madaltaisi lääkekorvausten maksukattoa 155 eurolla eli 605 eurosta 450 euroon ja esittää laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa ikääntyneiden palveluihin, jotta palveluja voidaan hankkia joustavasti hoivatarpeen mukaan kotiin tai vaikka palvelutaloon KD ehdottaa myös lääkekorvausjärjestelmän uudistamista niin, että alkuvuoden kulurasitus olisi mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle.

– Moni ikääntynyt kipuilee heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa. Kotona asumista helpottavat palvelut ovat monelle liian kalliita. Kun kaikki omavastuuosuudet lasketaan yhteen, rahat eivät enää riitä edes ruokaan ja sairaskuluihin, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo.

KD esittää myös saattohoidon kehittämistä.

– Laadukkaalla saattohoidolla hälvennetään elämän päättymiseen liittyviä pelkoja ja lievitetään sekä kuolevan että omaisten tuskaa. Elämälle on turvattava ihmisarvoa kunnioittava loppu. Suomessa on kehitetty erinomaisia saattohoidon toteuttamismalleja. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi koko maahan tarvitaan lisäresursseja ja henkilöstön koulutusta, Östman sanoo.

Tavoitteena laaja sisäilmaohjelma 

KD:n vaihtoehtobudjetin uusin avaus on vahva panostus sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.

– Arviolta 800 000 suomalaista altistuu vuosittain rakennusten kosteusvaurioille. Kymmenet tuhannet oirehtivat päivittäin. Tarvitsemme laajaa kansallista ohjelmaa, joilla näitä ongelmia ratkotaan. Tulipalojen sammuttelusta on päästävä ongelmien ennaltaehkäisyyn, Östman toteaa.

– Tieteellinen näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä eri tauteihin ja oireisiin on häkellyttävän ristiriitaista ja epäselvää. Tarvitsemme lisää yliopistotasoista tutkimusta sekä yhteisiä toimintamalleja altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin. Yliopistosairaaloihin tarvitaan sisäilmapoliklinikat. Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan sairausluokitus ja vahvempi sosiaaliturva, hän jatkaa.

Miten menot katetaan?

Menolisäykset Kristillisdemokraatit rahoittaisivat pääasiassa terveysperusteisilla haittaveroilla kuten sokeri ja alkoholiverolla, joiden tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä taloudellisten vaikutusten lisäksi.

Korottaisimme alkoholiveroa hallitusta enemmän. Alkoholin hinnan korottaminen on sitäkin tärkeämpää, mikäli alkoholin saatavuutta lisätään alkoholilain muutoksella.

KD esittää edelleen myös ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden puolittamista sekä kokonaan luopumista työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta. Yritystuet joutuisivat myös säästökuurille ja osittain uudelleen kohdennettaviksi.

Lisätietoa KD:n vaihtoehtobudjetista: http://www.kd.fi/politiikka/vaihtoehtobudjetti-2018/

 Verovähennysoikeus kehitysyhteistyön tukemiseen

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) esittää kahdessa lakialoitteessa verovähennysoikeuden laajentamista kehitysyhteistyön edistämiseen. Kansanedustaja Laukkasen lakialoitteet ovat osa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia ja ne esiteltiin eduskunnan lähetekeskustelussa torstaina 26.10. Aloitteiden mukaan verotuksessa saisi vähentää ansiotulosta rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyön edistämistä varten.

Ensimmäisessä aloitteessa verovähennysoikeus koskisi luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä. Vähennyskelpoisia olisivat vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron rahalahjoitukset. Toisessa lakialoitteessa yritykset ja muut yhteisöt saisivat vastaavasti vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruiset rahalahjoitukset. Tällä hetkellä luonnolliset henkilöt ja yhteisöt saavat vähentää rahalahjoituksia, jotka on suunnattu yliopistoille ja korkeakouluille.

Laukkasen mukaan esityksen avulla lisättäisiin kansalaisten suoraa lahjoittamista kehitysyhteistyötä harjoittaville järjestöille. Samalla voitaisiin pitkällä aikavälillä lisätä Suomen kehitysyhteistyörahoitusta, jota on erityisesti tällä hallituskaudella vähennetty merkittävästi.

Vuonna 2016 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön yhteensä 956 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 0,44 prosenttia bruttokansantulosta. Kepan arvion mukaan kehitysavun taso on kokonaisuudessaan jäämässä tällä hallituskaudella keskimäärin noin 0,39 prosenttiin BKT:stä.

Laukkasen mukaan yhteiskunnan on kannustettava ihmisiä yhteisvastuulliseen toimintaan. Tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa lisäämällä oikein kohdistettuja verovähennysmahdollisuuksia. Pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtyä valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen tukeen.

Perusturvamallit vertailussa 13.11. Kansalaisinfossa

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä järjestää yhdessä Ajatushautomo Kompassi ry:n kanssa perusturvaa käsittelevän seminaarin ma 13.11. klo 16-18 Eduskunnan Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Aiheena ovat erilaiset perustulo- ja perusturvamallit. Keskustelua alustamassa mm. KD:n puheenjohtaja Sari Essayah ja puoluesihteeri Asmo Maanselkä sekä myös muiden puolueiden edustajia. Tervetuloa mukaan!

Tavoitteena laadukas saattohoito 7.12. Kansalaisinfossa

Saattohoito ja eutanasia tämän syksyn keskeisimmät poliittiset arvokysymykset. Asian äärellä ovat KD:n lääkärikansanedustajat Päivi Räsänen ja Sari Tanus sekä muita alan asiantuntijoita to 7.12. klo 18-20 eduskunnan Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Iltaa ennen klo 17 mahdollisuus opaskierrokseen uudistetussa eduskuntatalossa. Opaskierrokselle tarvitaan ilmoittautuminen (evamaria.kyllastinen@eduskunta.fi), mutta Kansalaisinfoon voi tulla myös hetken mielijohteesta. Tervetuloa keskustelemaan!

 

Lisätietoja puolueen tapahtumista: http://vaalit.kd.fi/tapahtumat/

Lisätietoja puolueen politiikasta: www.kd.fi

 

Vastaa