Turun KD: Ei veronkorotusta, lisätukea osoitettava kotihoidolle ja kolmannen sektorin avustaville toimijoille

Kuten paikallista lehdistöä seuraavalle on selvinnyt, käydään Turun kaupungissa parhaillaan vuoden 2021 budjettineuvotteluja. Näitä neuvotteluja on käyty kaupunginjohtaja Minna Arven talousesityksen pohjalta. Lopulta kaupunginvaltuusto päättää tulevan maanantain kokouksessaan lopullisesta budjetista.

Turun kristillisdemokraateilla on ollut selkeä linja budjetista neuvotellessa. Turun kristillisdemokraatit kannattaa kaupunginjohtajan talousesityksen kantaa siitä, ettei kaupungin kuntaveroa tule korottaa. Korona-aika on muuttanut arkemme lisäksi kaupungin taloustilannetta heikommaksi, mutta näitä näkymiä tulisi tilkitä ennemmin säästötoimin kuin kuntaveroa korottamalla. Koronaverukkeisten veronkorotuksien todellisena pelkona on se, että niitä ei koronan jälkeenkään enää madalleta takaisin. Viimeiset vuosikymmenet jatkunut jatkuva verojen korottaminen ei voi jatkua loputtomiin, vaan toisenlaisia ratkaisuja on löydyttävä.

Turun kristillisdemokraateille heikoimmassa asemassa olevien avustaminen ja tukeminen ovat tärkeitä asioita. Sanojensa tueksi Turun kristillisdemokraatit ovat tehneet kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen lisäkirjaukset niin vanhusten kotihoidon kuin kolmannen sektorin avustavien toimijoiden tuen puolesta.

Vanhusten kotihoidon suhteen huolta herättävät erityisesti palvelun laadun turvaaminen, sen valvonta sekä työntekijöiden hyvinvointi. Viime vuosien yksittäiset palvelun laadun ja sen valvonnan puutteet ja suoranaiset laiminlyönnit kasvattavat sekä huolta asiakkaissa ja omaisissa että yleistä epäilyä kotihoitoa kohtaan. Yksittäisten kaltoinkohtelutapauksien luoma negatiivinen mielikuva vaikuttaa myös arvokkaan hoitotyönsä tunnollisesti ja laadukkaasti tekeviin, jo ennestään riittämättömän työvoiman vuoksi väsyneisiin työntekijöihin. Kun otetaan vielä samanaikaisesti huomioon tulevien vuosikymmenten rivakka vanhusten palveluiden tarpeen kasvu ikääntyvän väestön lisääntyessä, on selvää, että kotihoidon tilaan niin asiakkaiden kuin työntekijöiden kohdalla on reagoitava ja panostettava välittömästi. Jokaiselle ikääntyvälle ihmiselle on kyettävä turvaamaan arvokas ja laadukas vanhuus. Tämä ei toteudu ilman tiukkaa laadun valvontaa ja hyvinvoivaa työvoimaa.

Turun kaupungin tärkeimpiä strategisia tavoitteita vuodelle 2029 on syrjäytymisen ehkäiseminen. Tätä tavoitetta ei voida täyttää Turun kristillisdemokraattien mielestä ilman paikallisia kolmannen sektorin toimijoita. Näiden usein pienin resurssein toimivien järjestöjen tekemällä työllä on paikallisesti suuri merkitys. Korona-ajan myötä yhä useampi avuntarvitsija on päätynyt hyödyntämään esimerkiksi ruoka-apua. Turun tuleekin mahdollistaa niin ruoka-aputoiminnalle kuin muille räikeisiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin helpotusta tuoville kolmannen sektorin toimijoille pysyväluonteisempi tuki sekä tarjota edellytyksiä keskustoimijuuden kehittymiselle. Eri sektoreiden ja toimialojen välistä yhteistyötä sekä sopimuskumppanuuskulttuuria kehittämällä edistettäisiin myös kolmannen sektorin asemaa julkisten palveluiden rinnalla. Tällaisia palveluita tarjoavat mm. mielenterveys-ja päihdetyötä tekevät toimijat, joiden asemaa osana palvelurakennetta tulee ehdottomasti vahvistaa.

Hei ystävämme,

Koronavirustilanne maassamme on vakava. Tapauksia on jo reilusti yli 500, ja virus on vaatinut ensimmäisen uhrin. Hallitus on julistanut maahamme poikkeustilan.

Vaikka suurin osa sairastaa viruksen vähin oirein, on se erityisen vaarallinen riskiryhmään kuuluville. Riskiryhmään kuuluvat niin yli 70-vuotiaat kuin merkittävästi keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävistä sairauksista kärsivät henkilöt. Heitä on neuvottu pysymään kotona tartunnan välttämiseksi.

Tahdomme olla auttamassa ja tukemassa läheisiämme. Tarjoamme riskiryhmään kuuluville avustusta kodin ulkopuolisissa askareissa, jotta heidän olisi mahdollista välttää liikkumista julkisissa tiloissa. Mikäli kuulut riskiryhmään ja haluat apua esimerkiksi kaupassa käymisessä tai muiden kiireellisten asioiden hoidossa, älä epäröi olla yhteydessä Tommi Terään

–          puhelimitse tai tekstiviestein numeroon 050 3691930

–          sähköpostitse osoitteeseen tommitera@gmail.com

Mikäli tunnet riskiryhmään kuuluvan henkilön, joka voisi kaivata apua, voit jakaa tiedon tästä mahdollisuudesta ja yhteystiedoistani heille.

Pidetään kaiken tämän keskellä huolta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Ollaan läsnä toisillemme ja pidetään yhtä. Kannetaan toisiamme ja kotimaatamme rukouksin. Muistetaan, ettemme ole yksin. Ja tiedetään, että selviämme tästäkin.

Ystävällisin terveisin,

Tommi Terä

Turun kristillisdemokraatit