Kirjoittajan arkistot:Marita Kangasniemi

Hei ystävämme,

Koronavirustilanne maassamme on vakava. Tapauksia on jo reilusti yli 500, ja virus on vaatinut ensimmäisen uhrin. Hallitus on julistanut maahamme poikkeustilan.

Vaikka suurin osa sairastaa viruksen vähin oirein, on se erityisen vaarallinen riskiryhmään kuuluville. Riskiryhmään kuuluvat niin yli 70-vuotiaat kuin merkittävästi keuhkojen tai sydämen toimintaa tai elimistön vastustuskykyä heikentävistä sairauksista kärsivät henkilöt. Heitä on neuvottu pysymään kotona tartunnan välttämiseksi.

Tahdomme olla auttamassa ja tukemassa läheisiämme. Tarjoamme riskiryhmään kuuluville avustusta kodin ulkopuolisissa askareissa, jotta heidän olisi mahdollista välttää liikkumista julkisissa tiloissa. Mikäli kuulut riskiryhmään ja haluat apua esimerkiksi kaupassa käymisessä tai muiden kiireellisten asioiden hoidossa, älä epäröi olla yhteydessä Tommi Terään

–          puhelimitse tai tekstiviestein numeroon 050 3691930

–          sähköpostitse osoitteeseen tommitera@gmail.com

Mikäli tunnet riskiryhmään kuuluvan henkilön, joka voisi kaivata apua, voit jakaa tiedon tästä mahdollisuudesta ja yhteystiedoistani heille.

Pidetään kaiken tämän keskellä huolta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Ollaan läsnä toisillemme ja pidetään yhtä. Kannetaan toisiamme ja kotimaatamme rukouksin. Muistetaan, ettemme ole yksin. Ja tiedetään, että selviämme tästäkin.

Ystävällisin terveisin,

Tommi Terä

Turun kristillisdemokraatit

Turun paikallisosaston vuosikokous


KD Turun osaston varsinainen VUOSIKOKOUS
keskiviikkona 24. lokakuuta klo 18 alkaen

Tuureporinkatu 10, 20100 Turku
(Turun Vapaaseurakunnan tiloissa)

Puhujavieraanamme Turun kaupunginvaltuutettu Ville Auvinen.
Paikalla myös KD:n järjestöpäällikkö Mikko Rekimies.
Tarjolla pientä iltapalaa.
Käsitellään paikallisosaston sääntömääräiset asiat.
Tervetuloa!

KD:N VALTUUSTORYHMÄN ESITYKSET – BUDJETTI 2018

– Hyvinvointiala

– sosiaalinen luototus (syrjäytymisen ehkäisemiseen) 1 000 000€

– Operaatio Ruokakassin vuokra-avustus
Toiminta tapahtuu kaupungin tiloissa, vuokra 24 500€/v
(syrjäytymisen ehkäisemiseen) 24 500€

– kartoitetaan Turun alueen asunnottomien tilanne ja
laaditaan suunnitelma asunnottomuuden vähentämiseksi

– Sivistystoimi

– palvelutason säilyttämiseen 3 000 000€
– selvitetään mahdollisuus ottaa Turku-lisä uudestaan käyttöön

– Vapaa-aikatoimi

– Ahtelan nuorisoleirikeskuksen toiminnan jatkamiseen 100 000€
(syrjäytymisen ehkäisemiseen)

– Kaupunkiympäristö

– vesibussiliikenteen vakinaistaminen

YHTEENSÄ 4 124 500€

Turun Sanomat 3.11.2017

Varsinais-Suomen KD: Ei sukupuolineutraaleja liikennemerkkejä

Varsinais-Suomen KD:n ehdotus tietyömerkiksi.

Varsinais-Suomen KD:n ehdotus tietyömerkiksi.

Kristillisdemokraattien Varsinais-Suomen piirihallitus ei hyväksy sukupuolineutraaleja liikennemerkkejä, vaan vaatii, että Liikennevirasto huolehtii, että liikennemerkeissä on jatkossakin sukupuolta korostavia muotoja. sen mukaan liikennemerkeillä tulee antaa kansalaisille yksinkertainen ja selkeä näkemys, jonka kaikki kansalaiset ymmärtävät.

KD:n piirihallitus muistuttaa kannanotossaan myös, että ”Luoja on luonut ihmiset miehiksi ja naisiksi, eikä ihminen voi sitä päätöksillään miksikään muuttaa”.

KD eduskuntaryhmä julkisti vaihtoehtobudjettinsa

Talouskasvun hyödyn on valuttava myös lapsiperheille ja ikääntyville

Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä esittää parannuksia lapsiperheiden ja ikääntyvien etuuksiin vaihtoehtobudjetissaan ensi vuodelle. Ryhmä julkisti ensi vuoden vaihtoehtobudjettinsa 25.10. Lapsiperheille KD esittää verotuksen lapsivähennyksen säilyttämistä, lapsilisien korottamista sekä opiskelevien vanhempien huoltajakorotuksen kaksinkertaistamista.

Tämän päivän työikäiset ovat tulevaisuuden ”suuret ikäluokat”, ellei maahamme synny enemmän lapsia, vaihtoehtobudjetissa muistutetaan. Tarvitsemme lapsimyönteistä ilmapiiriä ja pitkäjänteistä perhepolitiikkaa. Lapsiperheiden asemaa vahvistavilla ratkaisuilla voidaan lisätä perheiden uskoa omaa selviytymiseensä ja kannustaa nykyistä suurempaan lapsilukuun.

Ikääntyneiden etuuksista KD parantaisi eläkkeitä, madaltaisi lääkekorvausten maksukattoa 155 eurolla eli 605 eurosta 450 euroon ja esittää laajamittaisen palvelusetelijärjestelmän käyttöönottoa ikääntyneiden palveluihin, jotta palveluja voidaan hankkia joustavasti hoivatarpeen mukaan kotiin tai vaikka palvelutaloon KD ehdottaa myös lääkekorvausjärjestelmän uudistamista niin, että alkuvuoden kulurasitus olisi mahdollista jakaa useammalle kuukaudelle.

– Moni ikääntynyt kipuilee heikentyvän eläkkeen ja kasvavien sairaskulujen luomassa köyhyysloukussa. Kotona asumista helpottavat palvelut ovat monelle liian kalliita. Kun kaikki omavastuuosuudet lasketaan yhteen, rahat eivät enää riitä edes ruokaan ja sairaskuluihin, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Peter Östman sanoo.

KD esittää myös saattohoidon kehittämistä.

– Laadukkaalla saattohoidolla hälvennetään elämän päättymiseen liittyviä pelkoja ja lievitetään sekä kuolevan että omaisten tuskaa. Elämälle on turvattava ihmisarvoa kunnioittava loppu. Suomessa on kehitetty erinomaisia saattohoidon toteuttamismalleja. Hyvien käytäntöjen levittämiseksi koko maahan tarvitaan lisäresursseja ja henkilöstön koulutusta, Östman sanoo.

Tavoitteena laaja sisäilmaohjelma 

KD:n vaihtoehtobudjetin uusin avaus on vahva panostus sisäilmaongelmien ratkaisemiseen.

– Arviolta 800 000 suomalaista altistuu vuosittain rakennusten kosteusvaurioille. Kymmenet tuhannet oirehtivat päivittäin. Tarvitsemme laajaa kansallista ohjelmaa, joilla näitä ongelmia ratkotaan. Tulipalojen sammuttelusta on päästävä ongelmien ennaltaehkäisyyn, Östman toteaa.

– Tieteellinen näyttö kosteusvaurioiden yhteydestä eri tauteihin ja oireisiin on häkellyttävän ristiriitaista ja epäselvää. Tarvitsemme lisää yliopistotasoista tutkimusta sekä yhteisiä toimintamalleja altistumisen ja terveyshaittojen arviointiin. Yliopistosairaaloihin tarvitaan sisäilmapoliklinikat. Sisäilmasta sairastuneille tarvitaan sairausluokitus ja vahvempi sosiaaliturva, hän jatkaa.

Miten menot katetaan?

Menolisäykset Kristillisdemokraatit rahoittaisivat pääasiassa terveysperusteisilla haittaveroilla kuten sokeri ja alkoholiverolla, joiden tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä taloudellisten vaikutusten lisäksi.

Korottaisimme alkoholiveroa hallitusta enemmän. Alkoholin hinnan korottaminen on sitäkin tärkeämpää, mikäli alkoholin saatavuutta lisätään alkoholilain muutoksella.

KD esittää edelleen myös ammattiliittojen jäsenmaksujen verovähennysoikeuden puolittamista sekä kokonaan luopumista työnantajajärjestöjen jäsenmaksujen verovähennysoikeudesta. Yritystuet joutuisivat myös säästökuurille ja osittain uudelleen kohdennettaviksi.

Lisätietoa KD:n vaihtoehtobudjetista: http://www.kd.fi/politiikka/vaihtoehtobudjetti-2018/

 Verovähennysoikeus kehitysyhteistyön tukemiseen

Kansanedustaja Antero Laukkanen (kd.) esittää kahdessa lakialoitteessa verovähennysoikeuden laajentamista kehitysyhteistyön edistämiseen. Kansanedustaja Laukkasen lakialoitteet ovat osa Kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän vaihtoehtobudjettia ja ne esiteltiin eduskunnan lähetekeskustelussa torstaina 26.10. Aloitteiden mukaan verotuksessa saisi vähentää ansiotulosta rahalahjoituksen, joka on tehty kehitysyhteistyötä tekevälle taholle kehitysyhteistyön edistämistä varten.

Ensimmäisessä aloitteessa verovähennysoikeus koskisi luonnollisia henkilöitä ja kuolinpesiä. Vähennyskelpoisia olisivat vähintään 850 euron ja enintään 50 000 euron rahalahjoitukset. Toisessa lakialoitteessa yritykset ja muut yhteisöt saisivat vastaavasti vähentää verotuksessa vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruiset rahalahjoitukset. Tällä hetkellä luonnolliset henkilöt ja yhteisöt saavat vähentää rahalahjoituksia, jotka on suunnattu yliopistoille ja korkeakouluille.

Laukkasen mukaan esityksen avulla lisättäisiin kansalaisten suoraa lahjoittamista kehitysyhteistyötä harjoittaville järjestöille. Samalla voitaisiin pitkällä aikavälillä lisätä Suomen kehitysyhteistyörahoitusta, jota on erityisesti tällä hallituskaudella vähennetty merkittävästi.

Vuonna 2016 Suomi käytti kehitysyhteistyöhön yhteensä 956 miljoonaa euroa. Tämä vastasi 0,44 prosenttia bruttokansantulosta. Kepan arvion mukaan kehitysavun taso on kokonaisuudessaan jäämässä tällä hallituskaudella keskimäärin noin 0,39 prosenttiin BKT:stä.

Laukkasen mukaan yhteiskunnan on kannustettava ihmisiä yhteisvastuulliseen toimintaan. Tätä tavoitetta voidaan edistää muun muassa lisäämällä oikein kohdistettuja verovähennysmahdollisuuksia. Pidemmällä aikavälillä voitaisiin siirtyä valtiopainotteisesta kehitysavusta enemmän lahjoituspainotteiseen tukeen.

Perusturvamallit vertailussa 13.11. Kansalaisinfossa

Kristillisdemokraattien eduskuntaryhmä järjestää yhdessä Ajatushautomo Kompassi ry:n kanssa perusturvaa käsittelevän seminaarin ma 13.11. klo 16-18 Eduskunnan Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Aiheena ovat erilaiset perustulo- ja perusturvamallit. Keskustelua alustamassa mm. KD:n puheenjohtaja Sari Essayah ja puoluesihteeri Asmo Maanselkä sekä myös muiden puolueiden edustajia. Tervetuloa mukaan!

Tavoitteena laadukas saattohoito 7.12. Kansalaisinfossa

Saattohoito ja eutanasia tämän syksyn keskeisimmät poliittiset arvokysymykset. Asian äärellä ovat KD:n lääkärikansanedustajat Päivi Räsänen ja Sari Tanus sekä muita alan asiantuntijoita to 7.12. klo 18-20 eduskunnan Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Iltaa ennen klo 17 mahdollisuus opaskierrokseen uudistetussa eduskuntatalossa. Opaskierrokselle tarvitaan ilmoittautuminen (evamaria.kyllastinen@eduskunta.fi), mutta Kansalaisinfoon voi tulla myös hetken mielijohteesta. Tervetuloa keskustelemaan!

 

Lisätietoja puolueen tapahtumista: http://vaalit.kd.fi/tapahtumat/

Lisätietoja puolueen politiikasta: www.kd.fi