Aihearkisto: Inhimillisempi ote

Ihmisten Turku – perhe on pop

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

  • Perheiden tukeminen on parasta hyvinvointipolitiikkaa. Perhe on yhteiskunnan perustavanlaatuinen mikroyksikkö, jonka toimintaedellytyksien edistäminen tulee olla päätöksenteon ytimessä.
  • Pienten lasten osalta palveluiden monimuotoisuus on avain: se tarjoaa perheille ja erilaisille elämätilanteille monipuolisesti vaihtoehtoja.
  • Päiväkotien sijaisjärjestelmää ja varhaiskasvatuksen opetushenkilökunnan resurssien todellista tilaa tulee tarkastella. Myös vanhemman pidempiaikaista mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona tulisi tukea Turku-lisän avulla ja lisätä Turun vetovoimaa perheystävällisenä kuntana. Suomen väestönkasvu on laskevaa ja siihen tulee voida pyrkiä vaikuttamaan.
  • Päiväkodeissa kokonaisuuden kannalta tärkeintä ovat ryhmäkokojen kohtuullisuus, jotta lapsen tasapainoinen kehittyminen ei vaarantuisi. Lapsia ei saa myöskään altistaa sisäilmaongelmille, Turun tulee pitää kiinteistöistään parempaa huolta.
  • Meidän Turun Kristillisdemokraattien mielestä mikroyrittäjyyden, kuten myös yksinyrittämisen muotoja tulisi kartoittaa ja tukea. Esimerkiksi käy perhepäivähoitajuus, joka tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyteen jo olemassa olevassa infrassa eli kodeissa, lisäksi sopivat ryhmäkoot sekä kodinomainen hoito mahdollistuvat juuri tässä hoitomuodossa. Suurien päiväkotikokonaisuuksien sijaan panostaisimme perhepäivähoitajien varahoitojärjestelmän ja yhteistyöverkoston kehittämiseen.
  • Sekä hoito- että sosiaalialalla ennaltaehkäisevä hoito on avainasemassa. Siihen panostaminen on kaikkein viisain ja kustannustehokkain hoitomuoto. Kuntiin jäljellejääviä toimialoja tulee kehittää siten, että kaikilla aloilla on ennalta-ehkäisevään työhön laajempia voimavaroja. Esimerkiksi erinomaisesti toimineen ehkäisevän hammaskasvatustyön sisältöjä tulee palauttaa käyttöön.
  • Neuvolapalveluiden toimintakykyä tulee tukea kaikin tavoin, myös maahanmuuttajien ja pakolaisten suhteen.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMA TÄÄLTÄ…

Kuntavaaliohjelmamme: Sosiaalisen pääoman Turku

Näin kuntavaalien lähestyessä julkaisemme blogissa otteita kuntavaaliohjelmastamme.

Valtion tasoa mitataan usein sen kyvyllä pitää huolta heikompiosaisistaan. Yhteiskuntamme eriarvoistuu kovaa vauhtia. Juuri siksi meidän tulee pitää kiinni omista, hyväksi koetuista, oikeudenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen pohjaavista arvoistamme, joista siniristi-lippummekin todistaa. Vaikka yleinen ilmapiiri tuntuu olevan kristillisyyttä vastaan, ei kristittyjen osuutta hyvinvointivaltiomme rakentamiseen voida ohittaa. Kristityt ovat kautta aikain toimineet etulinjassa. Arvojen puolesta puhumista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, nopeasti muuttuvien suhdanteiden aikana.

KD tarjoaa lähimmäisenrakkauteen pohjaavaa, kaikkia perinteitämme sekä muita uskontoja kunnioittavaa, hillittyä ja sävyisää, mutta samalla pelkäämätöntä politiikkaa.

Ilman aktiivisia kansalaisia emme voi väittää elävämme demokratiassa. Kuntalaki mahdollistaa huomattavan laajoja kansalaisuuden ja suoran demokratian osallisuuden muotoja. Niiden toimeenpaneminen muodostuu tänään tärkeämmäksi kuin koskaan. Turun KD haluaa edistää sellaista politiikkaa, joka panostaa avoimeen, suoraselkäiseen ja ylipuoluerajat ylittävään tavoitteeseen tasa-arvoisesta ja ekologisemmasta kaupungista. Olemme tunnettuja kyvystämme laadukkaaseen yhteistyöhön.

Suomalaisten kilpailukykyä on ylläpidettävä juuri koulutuksen, tutkimuksen, mutta myös tuotekehittelyn ja tehokkaan logistiikan keinoin. Kristillisdemokraattien lähtökohtana on, ettei koulutukseen kohdistettavia resursseja tule missään tapauksessa supistaa.

Tarvitsemme kattavan palvelulupauksen SOTE-uudistukseen. Uudistusta ei voida Kristillisdemokraattien mielestä toteuttaa siten, että palveluiden saatavuus ja laatu heikkenevät entisestä. Ehdotetussa SOTE-ohjelmassakin esitettyä omahoitaja-ja lääkärijärjestelmän kehittämistä tulee tukea kaikin tavoin.

Meidän on tuettava maahanmuuttaja-ja pakolaistyötä ja yritettävä ottaa heidät osaksi yhteiskuntaa. Syy pakolaiskriisiin ei ole tänne tulleiden yksilöiden. Emme voi hyväksyä rotuihin tai kansoihin kohdistuvaa vihapuhetta tai edes siihen kannustavaa pilkallista keskustelun sävyä. On ihmisoikeusrikkomus jättää ihmiset vaille suojaa ja ruokaa.


Tehdään Turusta kaupunkistrategia 2029 tavoitteiden mukaisesti kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopistokaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua! Sosiaalisen pääoman kasvattamiseen tarvitaan yhteisöllisyyttä ja sen vahvistumiseen
tarvitsemme Inhimillistä Otetta!

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMA TÄÄLTÄ…

”Naisen on jäätävä hoitamaan lasta!”

Näin sanoi Sirpa Selänne 7.2. MTV3:n ohjelmassa ”Yökylässä Maria Veitola”. Jos tämän olisi sanonut joku mies(poliitikko), niin Jumala häntä auttakoon. Ja Hänkin niin, että kukaan ei saa siitä avusta tietää…

Tasa-arvo on herkkä asia. Erityisen tietoisia siitä ovat he, jotka kokevat, että eivät saa sitä kokea. Biologinen fakta kuitenkin on se, että nainen synnyttää ja imettää syntynyttä lasta, koska mieheltä ei nämä onnistu. Ei toki aina onnistu naiseltakaan, mutta joka tapauksessa merkittävästi useammin kuin miehiltä keskimäärin.

Tämä biologinen fakta kuitenkin johtaa tasa-arvokysymykseen: millä tavalla lasten haluaminen ja lopulta saaminen, joka ei todella ole itsestäänselvyys, vaikuttaa työmarkkinoilla? Esimerkiksi Divest Groupin osakas Jari Kolehmainen nimeää tilanteen sen enempää kiertelemättä rekrytointeihin liittyvänä käsitteenä: lastentekoriski. Äitiyslomalle jäävä äiti maksaa työnantajalle vähintäänkin uuden työntekijän rekrytointiin ja kouluttamiseen menevän ajan, sekä ajan jolloin uusi työntekijä ei vielä työskentele optimaalisen tehokkaasti.

Suomen Yrittäjät osaltaan vaatii vanhemmuuden kustannusten jakamiseen laajempaa rahoituspohjaa. Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen toteaa 22.9.2016 liittyen 1.4.2017 voimaan tulevan 2500 euron kertakorvauksen, jonka valtio maksaa yrittäjälle, jonka työntekijä jää äitiyslomalle, tämän olevan ”askel oikeaan suuntaan”. Elinkeinoelämän Keskusliitto ei vastannut tiedusteluuni, mutta lienee vastaamattakin selvää, että heille käy kaikki – kunhan – työnantajapuolen ei pidä maksaa mistään pennin jeniä.

Yksi vaihtoehto olisi se, että vastuu vanhemmuuden kustannuksista poistettaisiin työnantajilta kokonaan ja jollain tavalla tehtäisiin se yhteiseksi asiaksi verotuksen kautta. Akavan johtava asiantuntija Lotta Savinko ei lähtenyt tälle skenaariolle laskemaan edes hintaa tai veronkorotusten suuruutta, koska piti sitä niin epätodennäköisenä vaihtoehtona. Mikäli tulkitsin hänen lähettämäänsä kaavakuvaa oikein, koko potti maksoi vuonna 2015 1043 miljoonaa euroa, josta valtion osuus oli 56 miljoonaa. Toisaalta Savinko toteaa myös, että työnantajille näitä kustannuksia merkittävämpi haaste on sijaisten hankkiminen ja perehdytys.Tilastotietoa vanhempainrahojen päivähoidon ja kotihoidon tuen kustannuk...

Lapsia syntyy Suomessa jo nyt hälyttävän vähän. Nähdäkseni merkittävimmät tekijät tähän ovat sopivan kumppanin löytymisen puute sekä huoli tulevaisuudesta. Määräaikaisista määräaikaisiin siirtyminen yleensä työttömyyden kautta ei ainakaan lisää uskoa tulevaisuuteen varsinkaan siinä määrin, että uskaltaisi ottaa riskiä uuden elämän ihmeestä, vaikka luonto voi silti löytää keinon. Sanokaa viisaammat, olisiko syytä kokeilla sittenkin tätä vanhemmuuden siirtämistä kokonaan yhteiseksi asiaksi?

Johan Savola
vpj, kunnallisvaaliehdokas
Turun Kristillisdemokraatit

Työntekijöiden arvosta ja arvostuksesta

Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein ja arvokkain asia, niin myös Turun kaupungin kohdalla. Siksi työntekijöiden hyvinvoinnin, työviihtyvyyden ja motivaation ylläpitämisen ja parantamisen tulee olla prioriteettilistan kärjessä, kun mietitään toiminnan ja kehittämisen painopistealueita.

Turun kaupunki ei ole huono työnantaja, ja työntekijöiden työviihtyvyyteen on viime vuosina panostettu ja saatu aikaan positiivista kehitystä. Parantamisen varaa silti on. Ikävänä esimerkkinä tästä on suunnitteilla oleva kaupungin kongressi- ja tapahtumapalveluiden yksikön uudelleenorganisointi, josta yksikön työntekijät saivat ensimmäistä kertaa lukea Turun sanomista. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu se, että työntekijät saavat kuulla heitä ja heidän työsuhdettaan koskevista asioista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja he pääsevät itse mukaan vaikuttamaan muutoksiin jo niiden valmistelun alussa. Tähän velvoittaa yhteistoimintalakikin. Toivottavasti jatkossa tällaisia virheitä ei pääse tapahtumaan.

Ville Auvinen
KD

Poikia ei kiinnosta lukeminen – mikä ratkaisuksi?

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa (29.12.) Petri Nikkilä otti kantaa poikien lukutottumuksiin – tai pikemmin sen puutteeseen. Hän toteaa tutkimusten kertovan, että teini-ikäiset pojat eivät vapaaehtoisesti, toisin kuin tytöt, juuri kirjaa avaa.

Muistan omasta kouluajastani samanlaisen trendin. Silloin meidän poikien kesken oli se taktiikka, että jos kouluun piti lukea kirja, valittiin sellainen kirja, joka löytyi kirjastosta myös VHS-muodossa (VHS = Muinainen äänen ja kuvan tallennusmuoto ;). Lukeminen ei siis minuakaan napannut. Toisaalta tiettyjen PC-pelien sekä tieteisfiktiosarja Star Trekin ansiosta englanninkielentaitoni taas oli keskimääräistä paremmat, vaikka äidinkieli taisikin olla kutosen luokkaa. Kiitos myös Hearts of Iron III:n, jonka takia olen paremmin kartalla Toisen Maailmansodan tapahtumista, kuin pelkästään historian oppikirjoja lukemalla.

Tästä kaikesta huolimatta olen kuitenkin nykyään yliopistokoulutettu ja jopa töissä koulutustani vastaavalla alalla. Jossain vaiheessa se kiinnostus ”puhtaaseen” lukemiseen tuli. On kuitenkin kysyttävä, että mitä hyötyä on korkeasta koulutuksesta, jos siitä ei osaa (tai pääse) antaa eteenpäin? Valmistumisen jälkeen pätevyys on korkea, mutta miten tuot pätevyytesi ymmärrettävään muotoon, vaatii kokemusta, jota ei todella opita vain kirjoja lukemalla.

Ja mitä sitten, kun vuosia valmistumisesta kuluu? Joskus kuulin termin: ”tiedon puoliintumisaika” eli aika, jonka kuluessa tieto on vanhentunut. Plutokaan ei ole enää planeetta. Jos ei anneta mahdollisuutta kehittää itseään valmistumisen jälkeen, ennen pitkää tieto käy turhaksi.

Tietojen päivittäminen on aikaa vievää ja tehokkuutta korostava yhteiskuntamme ei välttämättä tähän edes kannusta, jos se vaikka päättää lomauttaa opettajat veso-päiviksi, kuten menneinä vuosina. Jos äidinkielenopettaja tarjoaa mielekkääksi lukukokemukseksi Päätaloa, Hotakaista tai Sinuhe – egyptiläistä, voi jo lähtökohtaisesti olla, että ne ei ihan kaikkia nappaa. Facebook-seinälläni teologian ja filosofian ylioppilas Miina Hakonen Helsingistä nostikin hyvän näkökulman, että olisi hyvä, että ”oikeasti tekee selväksi, että kaikki lukeminen kelpaa. Harva lapsikaan aloittaa klassikoista, ensin luetaan kuvakirjoja, sarjakuvia yms ja siirrytään sitten monipuolisempaan. Jos siirrytään.” Tämän ymmärtäminen sekä lapsen ja nuoren lukutottumuksiin onnistuneesti vaikuttaminen vaatii tietoa, kokemusta ja myös lisäkoulutusta.

Itsensä kehittäminen on toki pitkälti omasta kiinnostuksesta lähtevää, mutta pyrin ajamaan sitä, että Turussa opettajien lisäkouluttautumisintoa ei ainakaan lannistettaisi yllämainituilla lomautuksilla.

Olkoon vuosi 2017 parempi kuin edeltäjänsä.

Hyvää uutta vuotta!

Johan Savola
varapuheenjohtaja ja kunnallisvaaliehdokas
Turun Kristillisdemokraatit

 

Helsinginkadun liikennejärjestelyt muuttuneet!!!

Kirjoitin syyskuun lopulla Turun Sanomien mielipideosastolla, että Helsinginkadun rampin tietyömaan kaistajärjestelyt haittaavat liikennettä. Korjaukseksi ehdotin, että liikenne moottoritien suuntaan sekä ylös Hämeentielle ajaville sujuisi paremmin, jos liikenne ohjattaisiin moottoritielle oikeinta ajokaistaa pitkin. Viikolla ajellessani huomasin, että liikennejärjestelyt oli muutettu!

wp_20161218_14_48_51_pro

Haluaisin toki ajatella, että tämä oli minun ansiotani, mutta luultavasti, moni muukin oli jo tämän kahden kuukauden aikana ilmaissut mielipiteensä asiassa. Nyt kuitenkin uskon, että mielipiteensä julkituomalla voi olla merkitystä ja asiat voivat muuttua jopa helpommaksi.

helsinginkatu_tukossa2

Hyvää joulua kaikille!

Johan Savola
KD-Turku
vpj

”Lähiruokaa” –periaate myös SOTE:n toteutukseen

Turun päättävissä ja valmistelevissa elimissä käydään paraikaa keskustelua siitä, miten tulevan SOTE-alueen palvelut tullaan käytännössä toteuttamaan. Kokonaisuus on suuri ja sitä myöten myös haastava. Yksi riskeistä on siinä, että palveluiden tuottaminen annetaan helppona ratkaisuna suurelle korporaatiolle, jotta hallinnon ei tarvitse mikromanageroida kokonaisuutta sen suuremmin.

Nähdäksemme parempi lähestymistapa olisi niin kutsuttu ”lähiruoka” –periaate. Tässä mallissa kokonaisuudesta annetaan vastuuta pienemmille ja nimenomaan paikallisille yrittäjille ja toimijoille. Tällöin pienet yritykset voivat sekä palkata alueelta työntekijöitä että hyödyttää paikallistaloutta verotulojen avulla. Pienet yritykset ovat loppuen lopuksi Suomen selkäranka myös Varsinais-Suomessa.

Jari Viherlampi, pj
Johan Savola, vpj

 

KD RoadShow Turun päivän Heikinmarkkinoilla Kauppatorilla

roadshow-2016Turun päivänä sunnuntaina 16.9. klo 10–16 välillä
valtakunnallinen KD Road Show -kiertue pysähtyy Turun Kauppatorilla Heikinmarkkinoilla!

KD Road Show:ssa voit maistaa Sari Essayahin voimajuomaa, testata puristusvoimasi ja keskustella ajankohtaisista poliittisista asioista kristillisdemokraattien kanssa.

Voit myös tuoda Sinulle tarpeettomaksi jäänyttä tavaraa KD kierrättää -pöytään pisteillemme, jotka löytyvät aivan Kauppatorin keskeltä.

Tavattavissa ovat mm. KD:n 1. varapuheenjohtaja Tommy Björkskog, KD:n Naantalin paikallisosaston varapuheenjohtaja Petri Laajala, KD:n järjestöpäällikkö Mikko Rekimies ja KD:n Turun paikallisosaston puheenjohtaja Jari Viherlampi sekä muita paikallisia KD:n kuntavaikuttajia ja vastuunkantajia. Lämpimästi tervetuloa!

roadshow_banneri