Aihearkisto: kaavoitus

Ekologinen elinkeinokaupunki Turku

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

  • KD Turku haluaa kaupunkimme toimivan edelläkävijän roolissa, niin innovatiivisuuden kuin ekologisuuden suhteen. Turun tahtotilan tulisikin nopeuttaa kaupungissa tehtäviä eettisiä ja ekologisia ratkaisuja mm. kiertotalouden edistämisen suhteen.
  • KD Turku tukee raitiovaunuhankkeen jatkoselvittelyä, mutta näkee tärkeäksi kartoittaa superbusseja ykkösvaihtoehtona. Jos pikaraitiotie toteutuu, sen tulee olla laajemmin osana ratkaisua, joka kehittää Turun kaupungin kokonaisilmettä Eko-kaupunkina.
  • Kävely, pyöräily ja toimiva joukkoliikenne ovat tulevaisuutta. Kaunista kaupunkiamme voi kaunistaa entisestään ja erityisesti torin uuteen, toriparkkiremontin jälkeiseen ilmeeseen tulee panostaa.
  • KD Turku ei kannata tornitalojen rakentamista keskusta-alueelle.
  • Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen mahdollistaminen on avainasemassa. Kuntien tulisi toteuttaa sellaista asunto-ja kaavoituspolitiikkaa, joka syntyy asukkaiden lähtökohdista käsin.
  • Kaavoituspolitiikkaamme-ja byrokratiaamme tulisi pyrkiä löytämään uusia ja tehokkaampia toimintatapoja, vastauksia voisi etsiä muiden eurooppalaisten kaupunkien toimintatavoista. Valituskierroksiin hukataan valtavasti aikaa, siksi valituskäytäntöjen muotoja tulisi kehittää kansalaisen valitusoikeutta kaventamatta.
  • Tulevaisuuden näköalaa on löytää keinoja niin yksittäisten talouksien kuin myös kiinteistökokonaisuuksien energiatuotannon omavaraisuuden edistämiseksi.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Valtuutetun vastaus toriparkki-äänestystä koskevaan kommenttiin

Hyvä palautteen antaja,

Kiitos sivuillemme tulleesta palautteesta. Ymmärrän näkökantanne, mutta katson itse asiaa vähän toisenlaisesta näkökulmasta. Minunkin mielestäni demokratian tulee toteutua, mutta tässä kyseisessä asiassa niin ei mielestäni ole käynyt. Oikea demokratiahan tarkoittaisi sitä, että esim. Turussa kaikki täysi-ikäiset kaupunkilaiset saisivat olla suoraan päättämässä kaupunkinsa asioista. Käytännön syistä se olisi tietysti mahdotonta, ja siksi toteutamme edustuksellista demokratiaa. Ajattelen, että edustuksellisen demokratian avulla pyritään ratkaisemaan asiat niin, että kaupunkilaisten enemmistön tahto tapahtuu. Toki on asioita, joissa pienen, vaaleilla valitun joukon on tehtävä päätöksiä, joita enemmistö ei ehkä kannattaisi, esim. tilanteissa, joissa joudutaan säästösyistä pakon edessä leikkaamaan toimintaa. Toriparkkiasiassa ei kuitenkaan ollut kyse sellaisesta. Käsittääkseni turkulaisista suuri enemmistö vastustaa toriparkin rakentamista eikä voi ymmärtää sen mielekkyyttä, kun keskustan parkkihalleissa ja -luolissa on paljon tyhjää tilaa. Vuonna 2012 haluttiin toriparkkiasiasta neuvoa-antava kansanäänestys, mutta valtuuston enemmistö ei sitä kannattanut. Silloin jo oli varsin selvää, mikä sellaisen äänestyksen tulos olisi ollut. Siis kiteytyksenä, mielestäni toriparkkipäätöksessä demokratia ei ole toteutunut, ja se on yksi peruste sille, että vastustan hanketta.

Mitä tulee hankkeen aikatauluun, tilanne ei ole kovinkaan yksinkertainen. Valtuusto on vasta päättänyt kaavasta, ja kuten valtuuston kokouksessa hankkeen kannattajien suulla todettiin, kaava vasta mahdollistaa toriparkin toteuttamisen. Itse toriparkista ei ole vielä mitään päätöstä eikä ymmärtääkseni edes tarkkaa suunnitelmaa. Kokouksessa esitettiin sellainenkin huoli, että lopputuloksena voi nyt olla, että itse toriparkista ei päästä sopimukseen, eikä sen rakennuttaminen siis toteudu, mutta kun kaavassa on toriparkki, ei torin pintaakaan oikein voi ruveta remontoimaan. Näin ollen siis torin kehittäminen pitkittyisi hamaan tulevaisuuteen. Kokouksessa tuotiin esille, että tällainen esimerkkitapaus on eräässä Suomen kaupungissa.

Kustannuskysymyskin on erikoinen. On vakuutettu, että toriparkki ei maksa mitään kaupungille. Kaupunki maksaa vain torin pinnan kunnostuksen, jonka se muutenkin maksaisi. Jostain syystä kuitenkin toriparkin esisopimuksessa kaupungin osalle tulevat kustannukset ovat n. 20 miljoonaa, kun aikaisemmin tehdyssä hinta-arviossa, joka koski pelkkää torin pinnan kunnostamista, hinta-arvio oli useita miljoonia alhaisempi. Nämä tiedot tulivat esiin kokouksessa käydyssä maratonkeskustelussa.

terveisin,
Ville Auvinen, kaupunginvaltuutettu
KD


Palautteen antajan kommentti:

Turun Sanomat kertoi, että Turun torin asemakaavasta äänestettiin taas kerran yksityisetsivä Mäenpään aikaansaaman liikkeen johdosta. Kristillisdemokraatit oli liittynyt tähän liikeeseen ja äänestänyt uuden asemakaavan puolesta. Tässä mielestämme (vaimoni ja minun) on jo kyseessä suoranainen demokratian halveksunta: asia on jo päätetty ja valitukset käsitelty. Nyt täytyisi vielä kerran muuttaa päätöksiä ja aloittaa koko kaavoitusprosessi alusta. Onko kukaan ajatellut mitä uusi kaavoitus maksaisi ja minkä verran se veisi aikaa torin alueen kehittämiseltä? Onko tämä demokratiaa: ”periaatteemme on, että päätös on päätös vain, jos se on meidän mieleisemme, muuten se on tilapäinen viiväste”? Kuinka moneen kertaan tähän asiaa täytyy vielä palata? Olemme tähän asti äänestäneet KD:n ehdokkaita vaaleissa, mutta emme aio enää ensi vaaleissa tehdä niin. Kahdella äänellä ei liene paljoa merkitystä ja KD voi liittoutua Mäenpään joukon kanssa puolustamaan yhteisiä arvoja. Ottamatta kantaa itse toriparkkiin haluamme vastustaa tällaista demokratian irvikuvaa ja ilmaisemme olevamme pahoillamme siitä, että myös KD on mennyt mukaan tällaiseen toimintaan.