Aihearkisto: kannanotto

Työntekijöiden arvosta ja arvostuksesta

Henkilöstö on jokaisen organisaation tärkein ja arvokkain asia, niin myös Turun kaupungin kohdalla. Siksi työntekijöiden hyvinvoinnin, työviihtyvyyden ja motivaation ylläpitämisen ja parantamisen tulee olla prioriteettilistan kärjessä, kun mietitään toiminnan ja kehittämisen painopistealueita.

Turun kaupunki ei ole huono työnantaja, ja työntekijöiden työviihtyvyyteen on viime vuosina panostettu ja saatu aikaan positiivista kehitystä. Parantamisen varaa silti on. Ikävänä esimerkkinä tästä on suunnitteilla oleva kaupungin kongressi- ja tapahtumapalveluiden yksikön uudelleenorganisointi, josta yksikön työntekijät saivat ensimmäistä kertaa lukea Turun sanomista. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan kuuluu se, että työntekijät saavat kuulla heitä ja heidän työsuhdettaan koskevista asioista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja he pääsevät itse mukaan vaikuttamaan muutoksiin jo niiden valmistelun alussa. Tähän velvoittaa yhteistoimintalakikin. Toivottavasti jatkossa tällaisia virheitä ei pääse tapahtumaan.

Ville Auvinen
KD

Poikia ei kiinnosta lukeminen – mikä ratkaisuksi?

Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessa (29.12.) Petri Nikkilä otti kantaa poikien lukutottumuksiin – tai pikemmin sen puutteeseen. Hän toteaa tutkimusten kertovan, että teini-ikäiset pojat eivät vapaaehtoisesti, toisin kuin tytöt, juuri kirjaa avaa.

Muistan omasta kouluajastani samanlaisen trendin. Silloin meidän poikien kesken oli se taktiikka, että jos kouluun piti lukea kirja, valittiin sellainen kirja, joka löytyi kirjastosta myös VHS-muodossa (VHS = Muinainen äänen ja kuvan tallennusmuoto ;). Lukeminen ei siis minuakaan napannut. Toisaalta tiettyjen PC-pelien sekä tieteisfiktiosarja Star Trekin ansiosta englanninkielentaitoni taas oli keskimääräistä paremmat, vaikka äidinkieli taisikin olla kutosen luokkaa. Kiitos myös Hearts of Iron III:n, jonka takia olen paremmin kartalla Toisen Maailmansodan tapahtumista, kuin pelkästään historian oppikirjoja lukemalla.

Tästä kaikesta huolimatta olen kuitenkin nykyään yliopistokoulutettu ja jopa töissä koulutustani vastaavalla alalla. Jossain vaiheessa se kiinnostus ”puhtaaseen” lukemiseen tuli. On kuitenkin kysyttävä, että mitä hyötyä on korkeasta koulutuksesta, jos siitä ei osaa (tai pääse) antaa eteenpäin? Valmistumisen jälkeen pätevyys on korkea, mutta miten tuot pätevyytesi ymmärrettävään muotoon, vaatii kokemusta, jota ei todella opita vain kirjoja lukemalla.

Ja mitä sitten, kun vuosia valmistumisesta kuluu? Joskus kuulin termin: ”tiedon puoliintumisaika” eli aika, jonka kuluessa tieto on vanhentunut. Plutokaan ei ole enää planeetta. Jos ei anneta mahdollisuutta kehittää itseään valmistumisen jälkeen, ennen pitkää tieto käy turhaksi.

Tietojen päivittäminen on aikaa vievää ja tehokkuutta korostava yhteiskuntamme ei välttämättä tähän edes kannusta, jos se vaikka päättää lomauttaa opettajat veso-päiviksi, kuten menneinä vuosina. Jos äidinkielenopettaja tarjoaa mielekkääksi lukukokemukseksi Päätaloa, Hotakaista tai Sinuhe – egyptiläistä, voi jo lähtökohtaisesti olla, että ne ei ihan kaikkia nappaa. Facebook-seinälläni teologian ja filosofian ylioppilas Miina Hakonen Helsingistä nostikin hyvän näkökulman, että olisi hyvä, että ”oikeasti tekee selväksi, että kaikki lukeminen kelpaa. Harva lapsikaan aloittaa klassikoista, ensin luetaan kuvakirjoja, sarjakuvia yms ja siirrytään sitten monipuolisempaan. Jos siirrytään.” Tämän ymmärtäminen sekä lapsen ja nuoren lukutottumuksiin onnistuneesti vaikuttaminen vaatii tietoa, kokemusta ja myös lisäkoulutusta.

Itsensä kehittäminen on toki pitkälti omasta kiinnostuksesta lähtevää, mutta pyrin ajamaan sitä, että Turussa opettajien lisäkouluttautumisintoa ei ainakaan lannistettaisi yllämainituilla lomautuksilla.

Olkoon vuosi 2017 parempi kuin edeltäjänsä.

Hyvää uutta vuotta!

Johan Savola
varapuheenjohtaja ja kunnallisvaaliehdokas
Turun Kristillisdemokraatit

 

Jotkut joutuvat jonottamaan ruokaa – heinäkuussa vielä enemmän

Vaikka kesä on koittanut, kaikilla ei ole mahdollisuuksia nauttia terassielämästä. Turun seurakuntien Diakoniakeskuksen keräämän listan mukaan Turussa ja Turun seudulla on 21 pääsääntöisesti vapaaehtoispohjalta toimivaa ruoka-apua jakavaa tahoa, joista vain yksi – Varissuolla toimiva Uusi Pesula – jakaa heinäkuussa ruokaa kerran viikossa. Tämän lisäksi useaan halpaan lounasta tarjoavaan paikkaan tarvitaan jäsenkortti. Suurin osa paikoista on kesälomalla.

Kun rahat ovat tiukilla, ne luultavimmin ovat tiukilla myös kesäkuukausina. Mikäli mielit lounastaa edullisesti heinäkuussa, se tarkoittaa tiistaisin matkaa Piikkiön adventtiseurakunnalle, torstaisin Turun Elokololle ja muina päivinä Turun A-kiltaan, jossa jäsenille halvempi hinta. Bussikin pitää maksaa.

Olen sitä mieltä, että Turun kaupungin tulisi turvata ruoka-apua jakavien yhdistysten toiminta. Helppohan sitä on tietysti sanoa, kun on aina saanut olla ruoka-aikana kotona…

Johan Savola
KD-Turku
vpj

 

Paljon onnea, lapset – ja Lapsen oikeuksien sopimus 25 vuotta 20.11.2014!

LapsenoikeuksienpäiväTurun Kristillisdemokraatit juhlistavat Lapsen oikeuksien päivää 20.11.2014 virtuaaliliputtamalla sekä onnittelevat 25 vuotiasta Lapsen oikeuksien sopimusta!
(Lue sopimus lyhennettynä.)


Sisäministeriö suosittaa
toista vuotta peräkkäin yleistä liputusta lapsen oikeuksien päivänä. Kukin voi myös toimia sen puolesta, että tästä päivästä muodostuisi vakiintunut, kalenteriin merkittävä liputuspäivä. Voit ottaa kantaa liputuksen puolesta paitsi liputtamalla, myös esimerkiksi vastaamalla kyselyyn täällä.

Esimerkiksi täältä löydät vinkkejä lapsen oikeuksien päivän viettämiseen kotona, koulussa, kerhossa… Vinkkejä löytyy myös lastensivuilta! Lapsella on oikeus leikkiin!

Osallistu sinäkin vaikkapa virtuaaliliputtamalla tai vastaamalla Some-haasteeseen.

Liputa_lapsen_oikeuksien_puolesta_400px

Kannanotto: Turun koulupsykologien työ säilytettävä lähellä koulua myös hallinnollisesti

Julkaisuvapaa 6.11.2014

Turun kaupungin koulupsykologit toimivat sivistystoimialalla, mutta suunnitteilla on ollut palveluiden siirto hyvinvointitoimialan alaisuuteen. Me Turun kristillisdemokraatit olemme sitä mieltä, että koulupsykologitoiminta tulee säilyttää osana sivistystoimialaa kuten suurimmassa osassa Suomen kuntia edelleen uuden oppilashuoltolain tultua voimaan tehdään, ja kuten kokemus ja tutkimus parhaaksi osoittavat sekä lainsäädäntö suuntaa. Näin pystytään takaamaan paras mahdollinen psykologipalveluiden saatavuus lapsille ja nuorille. Oppilaat pääsevät vastaanotolle matalalla kynnyksellä ilman lähetteitä tai välikäsiä, mitä myös vanhemmat arvostavat.

Turussa koulupsykologit ovat myös kehittäneet ongelmia ennaltaehkäisevää työtä, minkä lisäksi he ovat antaneet konsultaatioapua opettajille. Tämän on mahdollistanut se, että psykologien toiminta on sivistystoimialan alaisuudessa, lähellä opetustyötä ja sen esimiehiä, työtovereita ja moniammatillista oppilashuoltoa. Jos koulupsykologipalvelut siirretään hyvinvointitoimialalle, tulee palveluiden saatavuus olemaan jäykkää ja vaarana on työn etääntyminen kouluympäristöstä. Silloin keskitytään mahdollisesti sairauden hoitoon eikä ennaltaehkäisyyn, kuten nykyinen käytäntö on mahdollistanut. Toivomme, että päättäjät tutustuisivat pohjoisen alueen rehtoreiden, Turun koulupsykologien, Turun perusopetuksen koulukuraattorien sekä Psykologiliiton tekemiin kannanottoihin, joissa kannetaan huolta muutosten vaikutuksista.

Suunnitellusta muutoksesta ei koituisi kaupungille säästöä, sillä kaupungin psykologien palkkaus on sama hallintokunnasta riippumatta. Sen sijaan muutos toisi runsaasti haasteita erityisesti lasten ja nuorten hyvinvoinnin näkökulmasta sekä aiheuttaisi lisämenoja muun muassa tarpeettomien työn uudelleenjärjestelyiden vuoksi. Lisäksi yhdymme epäilyyn, että nyt ajetulla muutoksella koetetaan vain löytää säästömahdollisuuksia myös koulupsykologien työhyvinvoinnin kustannuksella. Koulupsykologien resursseja ei ole mahdollista eikä mielekästä suunnata esimerkiksi muiden psykologien sijaistamiseen, sillä asiakastoimintaa on myös koulujen loma-aikoina ja laadukas psykologityö perustuu pitkäjänteisyyteen ja vuorovaikutukseen.

Säästöleikkurin sijaan koulujen psykososiaalinen työ tarvitsisi lisäpanostuksia, eivätkä koulupsykologipalvelut Turussa edelleenkään tavoita kaikkia lain siihen oikeuttamia. Vaikka kristillisdemokraattien mielestä kunnan hallinnollisia rakenteita voidaankin jossain kohtaa keventää, ei sitä tule tehdä lyhytnäköisesti sellaisilla tarpeettomilla sisäisillä siirroilla, joiden syvimpänä tarkoituksena on vain paikata omien palveluiden riittämättömyyttä. Koulupsykologitoiminta osana sivistystoimialaa on ollut työntekijöiden itsensäkin mukaan hyvin toimiva ja kustannustehokas osa Turun kaupungin lasten ja nuorten palveluita. Me Kristillisdemokraatit ilmaisemme tukemme ja haluamme, että näin tulee olemaan myös jatkossa.

Hyväksytty Kristillisdemokraattien Turun paikallisosaston syyskokouksessa 5.11.2014.