Aihearkisto: KD Turku

Myös Sarille maistui hattara Turun vaalikadulla

Sari_Turku_kunnallisvaalit_2017_OjalaKristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah kävi kirittämässä Turun Kristillisdemokraattien kunnallisvaalihuumaa perjantaina. Hattaraa oli jaettu kolmesta lähtien ja Sarikin sai siitä osansa. Myös hattaraa jakanut KD-Turun johtokunnan jäsen, Janina Rosten, tiesi, mitä oli viimeiset pari tuntia tehnyt.

Nämä vaalit ovat Kristillisdemokraateille näytön paikka ja paljon tähän on satsattu. Mainoksia on jaettu henkilökohtaisilla hevosvoimilla noin 10 000 kappaletta eri talouksiin ympäri Turkua, ja viime viikko mukaan lukien noin 1000 köyhää ritaria maistui kojulle pysähtyneiden äänestäjien huulilla. Pelkästään jo ehdokkaita on merkittävästi enemmän kuin viime kunnallisvaaleissa. Näillä eväillä uskomme tekevämme huomenna vaalivoiton Turussa.Janina_hattarassa

Käytä ääntäsi sunnuntaina.

Täältä löydät tavoitteemme.

Täältä löydät vielä kaikki ehdokkaamme.

Essayah Turkuun 7.4. – tarjolla myös hattaraa ja köyhiä ritareita!

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah saapuu Turkuun perjantaina 7.4. EssayahSari

Sari astuu Kävelykadun lavalle klo 16 ja sen jälkeen hän on tavattavissa KD:n vaalimökillä Kävelykadulla klo 17 asti. Vaalimökillä tarjolla myös oranssin väristä KD-vaalihattaraa lapsille klo 15.30 alkaen.

Köyhiä ritareita demokratian ritareilta

Myös jo viime viikolla hyviksi kehuttuja köyhiä ritareita on tarjolla sekä perjantaina että lauantaina Kauppatorilla. Tule maistille ja myös puhumaan politiikan suunnasta vielä ennen varsinaista vaalipäivää!

köyhät ritarit

Vaalikatu aukeaa 25.3. – Tule tapaamaan Turun Kristillisdemokraatteja!

Kävelykatu Yliopistonkadulla muuttuu vaalikaduksi 25.3. klo 10.30. Myös Turun Kristillisdemokraatit ovat omalla mökillään ja siellä voit tavata ehdokkaitamme. Tule juttelemaan meidän kanssamme.

Inhimillisempää otetta tarvitaan nyt jos koskaan!

Käytä ääntäsi kuntavaaleissa!17309875_10212641741617897_3522718741399188480_n

Vaaliohjelmamme 2017: Koulutus

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021 mielestämme:

 • Esi- ja perusopetuksessa panostamme ryhmäkokojen pienentämiseen. Opettajakunnalle tulee mahdollistaa kunnioittava opetusympäristö sekä tila kohdata oppilaiden yksilölliset tarpeet.
 • Puutteellisesti suomea osaavien oppilaiden määrää ja selviytymistä tavallisissa luokissa tulee seurata ja reagoida heti mahdollisiin ongelmiin.
 • Uuden opetussuunnitelman mukainen digitalisaatiokehitys tulee Turussa toteuttaa tasapuolisesti kaikissa kouluissa. Samalla tulee pitää huolta, että opetus- ja luokkahuonetyöskentelyssä mahdollistuu työrauhan ylläpitäminen.
 • Ammatillisen koulutuksen tarjonnassa on otettava huomioon alueellisen ja valtakunnallisen elinkeinoelämän tarpeet ja niihin on kyettävä reagoimaan nopeasti. Ammattikorkeakoulujen resurssipula johtaa liiallisiin etäopintoihin ja se taas oppilaan tasolla, kyllä muodolliseen pätevyyteen, mutta käytännön tasolla taidottomuuteen.
 • Yliopiston ja ammattikorkeakoulujen välistä yhteistyötä ja verkostoitumista on tuettava.

Lue koko kuntavaaliohjelmamme täältä…

Aktiivisen kansalaisuuden tyyssija Åbo

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021 toteamme:

Jos kansalaisuutemme ei pian kehity aktiivisempaan suuntaan, emme voi rehellisesti enää väittää elävämme demokratiassa. Toimet osallisuuden edistämiseen eivät saa olla pinnallisia vaan niiden tulee mahdollistaa kansalaisten tehokas informointi, päätöksentekoon valmistaminen sekä uudet, jopa kansanäänestyksen kaltaiset osallisuuden muodot. Osallisuuden huomioonottamisen tulee systemaattisesti ja koordinoidusti olla osana kaupungin kaikkia rakenteita virkamiesportaasta duunariin. Osallistavan lähidemokratian toteutumiseksi tulee edistää laaja-alaisen viestintä- ja tiedotuskulttuurin verkoston syntymistä.

Aktiivisen kansalaisuuden, päätöksien ekologisuuden ja vastuullisen kuluttamisen tulisi kehittyä yhä nopeammassa tahdissa. Näiden asioiden edistämisen yleisenä tahtotilana yli puoluerajojen tulisi olla kirjattuna jokaisen puolueen ohjelmaan.

 :: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Ihmisten Turku – Vanhukset

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

 • Jokainen ikääntyvä ansaitsee arvokkaan vanhuuden. Sekä kodeissa että asumis- ja laitosyksiköissä elävien kansalaisten elämä on pitkälle laadukkaan ja riittävän hoitajamitoituksen varassa. Vanhustenhoidon resursseja ei tule vähentää Turussa, päinvastoin.
 • Myös omaishoitajuus on merkittävässä asemassa ikääntyneiden hoidossa, puolustamme omaishoitajien mahdollisuutta saada monipuolista tukea työhönsä.
 • Säästöjä voidaan tehdä olemassa olevia rakenteita tehostamalla, mm. inhimillisten etähoitomallien avulla.
 • Rollaattorien avulla kulkevien ihmisten julkisen liikenteen ilmainen käyttö ruuhka-aikojen ulkopuolella on kannatettavaa.
 • Turku on panostanut liikuntapalveluihinsa. Kimmoke-rannekkeen kaltaiset, edullista liikkumista edistävät toimet kertovat Turun halusta pyrkiä tukemaan myös vähävaraisten kuntalaistensa liikkumista. KD haluaa olla edistämässä samanlaisia toimia jatkossakin.

 :: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Ihmisten Turku – perhe on pop

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

 • Perheiden tukeminen on parasta hyvinvointipolitiikkaa. Perhe on yhteiskunnan perustavanlaatuinen mikroyksikkö, jonka toimintaedellytyksien edistäminen tulee olla päätöksenteon ytimessä.
 • Pienten lasten osalta palveluiden monimuotoisuus on avain: se tarjoaa perheille ja erilaisille elämätilanteille monipuolisesti vaihtoehtoja.
 • Päiväkotien sijaisjärjestelmää ja varhaiskasvatuksen opetushenkilökunnan resurssien todellista tilaa tulee tarkastella. Myös vanhemman pidempiaikaista mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona tulisi tukea Turku-lisän avulla ja lisätä Turun vetovoimaa perheystävällisenä kuntana. Suomen väestönkasvu on laskevaa ja siihen tulee voida pyrkiä vaikuttamaan.
 • Päiväkodeissa kokonaisuuden kannalta tärkeintä ovat ryhmäkokojen kohtuullisuus, jotta lapsen tasapainoinen kehittyminen ei vaarantuisi. Lapsia ei saa myöskään altistaa sisäilmaongelmille, Turun tulee pitää kiinteistöistään parempaa huolta.
 • Meidän Turun Kristillisdemokraattien mielestä mikroyrittäjyyden, kuten myös yksinyrittämisen muotoja tulisi kartoittaa ja tukea. Esimerkiksi käy perhepäivähoitajuus, joka tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyteen jo olemassa olevassa infrassa eli kodeissa, lisäksi sopivat ryhmäkoot sekä kodinomainen hoito mahdollistuvat juuri tässä hoitomuodossa. Suurien päiväkotikokonaisuuksien sijaan panostaisimme perhepäivähoitajien varahoitojärjestelmän ja yhteistyöverkoston kehittämiseen.
 • Sekä hoito- että sosiaalialalla ennaltaehkäisevä hoito on avainasemassa. Siihen panostaminen on kaikkein viisain ja kustannustehokkain hoitomuoto. Kuntiin jäljellejääviä toimialoja tulee kehittää siten, että kaikilla aloilla on ennalta-ehkäisevään työhön laajempia voimavaroja. Esimerkiksi erinomaisesti toimineen ehkäisevän hammaskasvatustyön sisältöjä tulee palauttaa käyttöön.
 • Neuvolapalveluiden toimintakykyä tulee tukea kaikin tavoin, myös maahanmuuttajien ja pakolaisten suhteen.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMA TÄÄLTÄ…

Kuntavaaliohjelmamme: Sosiaalisen pääoman Turku

Näin kuntavaalien lähestyessä julkaisemme blogissa otteita kuntavaaliohjelmastamme.

Valtion tasoa mitataan usein sen kyvyllä pitää huolta heikompiosaisistaan. Yhteiskuntamme eriarvoistuu kovaa vauhtia. Juuri siksi meidän tulee pitää kiinni omista, hyväksi koetuista, oikeudenmukaisuuteen ja inhimillisyyteen pohjaavista arvoistamme, joista siniristi-lippummekin todistaa. Vaikka yleinen ilmapiiri tuntuu olevan kristillisyyttä vastaan, ei kristittyjen osuutta hyvinvointivaltiomme rakentamiseen voida ohittaa. Kristityt ovat kautta aikain toimineet etulinjassa. Arvojen puolesta puhumista tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan, nopeasti muuttuvien suhdanteiden aikana.

KD tarjoaa lähimmäisenrakkauteen pohjaavaa, kaikkia perinteitämme sekä muita uskontoja kunnioittavaa, hillittyä ja sävyisää, mutta samalla pelkäämätöntä politiikkaa.

Ilman aktiivisia kansalaisia emme voi väittää elävämme demokratiassa. Kuntalaki mahdollistaa huomattavan laajoja kansalaisuuden ja suoran demokratian osallisuuden muotoja. Niiden toimeenpaneminen muodostuu tänään tärkeämmäksi kuin koskaan. Turun KD haluaa edistää sellaista politiikkaa, joka panostaa avoimeen, suoraselkäiseen ja ylipuoluerajat ylittävään tavoitteeseen tasa-arvoisesta ja ekologisemmasta kaupungista. Olemme tunnettuja kyvystämme laadukkaaseen yhteistyöhön.

Suomalaisten kilpailukykyä on ylläpidettävä juuri koulutuksen, tutkimuksen, mutta myös tuotekehittelyn ja tehokkaan logistiikan keinoin. Kristillisdemokraattien lähtökohtana on, ettei koulutukseen kohdistettavia resursseja tule missään tapauksessa supistaa.

Tarvitsemme kattavan palvelulupauksen SOTE-uudistukseen. Uudistusta ei voida Kristillisdemokraattien mielestä toteuttaa siten, että palveluiden saatavuus ja laatu heikkenevät entisestä. Ehdotetussa SOTE-ohjelmassakin esitettyä omahoitaja-ja lääkärijärjestelmän kehittämistä tulee tukea kaikin tavoin.

Meidän on tuettava maahanmuuttaja-ja pakolaistyötä ja yritettävä ottaa heidät osaksi yhteiskuntaa. Syy pakolaiskriisiin ei ole tänne tulleiden yksilöiden. Emme voi hyväksyä rotuihin tai kansoihin kohdistuvaa vihapuhetta tai edes siihen kannustavaa pilkallista keskustelun sävyä. On ihmisoikeusrikkomus jättää ihmiset vaille suojaa ja ruokaa.


Tehdään Turusta kaupunkistrategia 2029 tavoitteiden mukaisesti kiinnostava ja rohkeasti uudistuva eurooppalainen yliopistokaupunki, jossa on hyvä elää ja onnistua! Sosiaalisen pääoman kasvattamiseen tarvitaan yhteisöllisyyttä ja sen vahvistumiseen
tarvitsemme Inhimillistä Otetta!

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMA TÄÄLTÄ…