Aihearkisto: yhteistyö

Kulttuuri on tärkeä osa elämästämme

piano_ja_oboeKuntavaaliohjelmassamme puhumme paljon ihmisten hyvinvoinnista, nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluina, ja ennaltaehkäisevästä toiminnasta. Tässä yhteydessä on kuitenkin hyvin tärkeä todeta, että kulttuurilla ja kulttuurituottajilla on tässä iso rooli.

Me pidämme kulttuuria isona asiana ihmisen koko elämänkaaressa, vauvasta vaariin. Senkin takia on selvää, että kulttuuria pitää ottaa mukaan osana varhaiskasvatusta ja opetusta. Lapsillemme voimme jo varhaisesta asti näyttää, että kulttuuri kuuluu kaikille. Musiikki, teatteri, taide – nämä eivät ole vain eliitin etuoikeus, vaan meitä kaikkia varten tehtyä. Kulttuuri tarjoaa kaikille mahdollisuuden nauttia elämästä, kiireenkin keskellä. Kulttuuri saa meitä myös ajattelemaan muutakin kuin työtä.

Kulttuurituottajat voivat luoda mieluisan ympäristön lapsille ja nuorille esimerkiksi tutustua musiikkiin, taiteisiin. Siinä yhdessä tekeminen ja oppiminen yhdistyy kulttuuriin. Mutta kulttuurin tärkeys ei rajoitu vain nuoriin ja työtätekeviin, on paljon toimintaa myös suunnattua eläkeikäisille, on jalkautumista vanhainkoteihin asti. Näin tarjotaan elämyksiä kattavasti. Myös maahanmuuttajille on mahdollista kaikenlaista toimintaa, jonka kautta voimme edistää integrointia. Ei ole vaikeaa nähdä miten tällaisen toiminnan tukeminen toimii ennaltaehkäisevästi.

On kulttuurissa tietenkin vielä hyvää käyntikorttiainesta. Panostamalla kulttuuriin ja kulttuurintuottajiin Turussa voimme tehdä Turusta myös houkuttelevan turisteille, tehdä itseämme tunnetuiksi maailmalla kaikin puolin hyvänä matkailukohteena.

Ekologinen elinkeinokaupunki Turku

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

  • KD Turku haluaa kaupunkimme toimivan edelläkävijän roolissa, niin innovatiivisuuden kuin ekologisuuden suhteen. Turun tahtotilan tulisikin nopeuttaa kaupungissa tehtäviä eettisiä ja ekologisia ratkaisuja mm. kiertotalouden edistämisen suhteen.
  • KD Turku tukee raitiovaunuhankkeen jatkoselvittelyä, mutta näkee tärkeäksi kartoittaa superbusseja ykkösvaihtoehtona. Jos pikaraitiotie toteutuu, sen tulee olla laajemmin osana ratkaisua, joka kehittää Turun kaupungin kokonaisilmettä Eko-kaupunkina.
  • Kävely, pyöräily ja toimiva joukkoliikenne ovat tulevaisuutta. Kaunista kaupunkiamme voi kaunistaa entisestään ja erityisesti torin uuteen, toriparkkiremontin jälkeiseen ilmeeseen tulee panostaa.
  • KD Turku ei kannata tornitalojen rakentamista keskusta-alueelle.
  • Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen mahdollistaminen on avainasemassa. Kuntien tulisi toteuttaa sellaista asunto-ja kaavoituspolitiikkaa, joka syntyy asukkaiden lähtökohdista käsin.
  • Kaavoituspolitiikkaamme-ja byrokratiaamme tulisi pyrkiä löytämään uusia ja tehokkaampia toimintatapoja, vastauksia voisi etsiä muiden eurooppalaisten kaupunkien toimintatavoista. Valituskierroksiin hukataan valtavasti aikaa, siksi valituskäytäntöjen muotoja tulisi kehittää kansalaisen valitusoikeutta kaventamatta.
  • Tulevaisuuden näköalaa on löytää keinoja niin yksittäisten talouksien kuin myös kiinteistökokonaisuuksien energiatuotannon omavaraisuuden edistämiseksi.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Ihmisten Turku – Vähävaraiset

Ruoka-avusta on tullut yleinen ilmiö Suomessa. Me Kristillisdemokraatit ajamme Turun seudun ruoka-avun kehittymistä kohti keskustoimijuutta pohjoismaisen Nordic Food Redistribution Projektin ehdottamien sisältöjen sekä paikalliskentän ominaispiirteiden mukaisesti.

Ruoka-aputoiminnan avulla mahdollistetaan tälläkin hetkellä taloudellinen tuki tuhansille Turun alueella. Turun kaupungin eri toimialojen, diakonian ja 3. sektorin yhteistyö tarjoaisi uudenalaisia avauksia niin kiertotalouden vaatimuksiin, palvelunohjaukseen, kuin syrjäytymisvaarassa olevien osallisuuden kehittämiseen.