Aihearkisto: yritykset

Ekologinen elinkeinokaupunki Turku

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

 • KD Turku haluaa kaupunkimme toimivan edelläkävijän roolissa, niin innovatiivisuuden kuin ekologisuuden suhteen. Turun tahtotilan tulisikin nopeuttaa kaupungissa tehtäviä eettisiä ja ekologisia ratkaisuja mm. kiertotalouden edistämisen suhteen.
 • KD Turku tukee raitiovaunuhankkeen jatkoselvittelyä, mutta näkee tärkeäksi kartoittaa superbusseja ykkösvaihtoehtona. Jos pikaraitiotie toteutuu, sen tulee olla laajemmin osana ratkaisua, joka kehittää Turun kaupungin kokonaisilmettä Eko-kaupunkina.
 • Kävely, pyöräily ja toimiva joukkoliikenne ovat tulevaisuutta. Kaunista kaupunkiamme voi kaunistaa entisestään ja erityisesti torin uuteen, toriparkkiremontin jälkeiseen ilmeeseen tulee panostaa.
 • KD Turku ei kannata tornitalojen rakentamista keskusta-alueelle.
 • Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen mahdollistaminen on avainasemassa. Kuntien tulisi toteuttaa sellaista asunto-ja kaavoituspolitiikkaa, joka syntyy asukkaiden lähtökohdista käsin.
 • Kaavoituspolitiikkaamme-ja byrokratiaamme tulisi pyrkiä löytämään uusia ja tehokkaampia toimintatapoja, vastauksia voisi etsiä muiden eurooppalaisten kaupunkien toimintatavoista. Valituskierroksiin hukataan valtavasti aikaa, siksi valituskäytäntöjen muotoja tulisi kehittää kansalaisen valitusoikeutta kaventamatta.
 • Tulevaisuuden näköalaa on löytää keinoja niin yksittäisten talouksien kuin myös kiinteistökokonaisuuksien energiatuotannon omavaraisuuden edistämiseksi.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMAMME TÄÄLTÄ…

Ihmisten Turku – perhe on pop

Kuntavaaliohjelmassamme 2017–2021:

 • Perheiden tukeminen on parasta hyvinvointipolitiikkaa. Perhe on yhteiskunnan perustavanlaatuinen mikroyksikkö, jonka toimintaedellytyksien edistäminen tulee olla päätöksenteon ytimessä.
 • Pienten lasten osalta palveluiden monimuotoisuus on avain: se tarjoaa perheille ja erilaisille elämätilanteille monipuolisesti vaihtoehtoja.
 • Päiväkotien sijaisjärjestelmää ja varhaiskasvatuksen opetushenkilökunnan resurssien todellista tilaa tulee tarkastella. Myös vanhemman pidempiaikaista mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona tulisi tukea Turku-lisän avulla ja lisätä Turun vetovoimaa perheystävällisenä kuntana. Suomen väestönkasvu on laskevaa ja siihen tulee voida pyrkiä vaikuttamaan.
 • Päiväkodeissa kokonaisuuden kannalta tärkeintä ovat ryhmäkokojen kohtuullisuus, jotta lapsen tasapainoinen kehittyminen ei vaarantuisi. Lapsia ei saa myöskään altistaa sisäilmaongelmille, Turun tulee pitää kiinteistöistään parempaa huolta.
 • Meidän Turun Kristillisdemokraattien mielestä mikroyrittäjyyden, kuten myös yksinyrittämisen muotoja tulisi kartoittaa ja tukea. Esimerkiksi käy perhepäivähoitajuus, joka tarjoaa mahdollisuuden yrittäjyyteen jo olemassa olevassa infrassa eli kodeissa, lisäksi sopivat ryhmäkoot sekä kodinomainen hoito mahdollistuvat juuri tässä hoitomuodossa. Suurien päiväkotikokonaisuuksien sijaan panostaisimme perhepäivähoitajien varahoitojärjestelmän ja yhteistyöverkoston kehittämiseen.
 • Sekä hoito- että sosiaalialalla ennaltaehkäisevä hoito on avainasemassa. Siihen panostaminen on kaikkein viisain ja kustannustehokkain hoitomuoto. Kuntiin jäljellejääviä toimialoja tulee kehittää siten, että kaikilla aloilla on ennalta-ehkäisevään työhön laajempia voimavaroja. Esimerkiksi erinomaisesti toimineen ehkäisevän hammaskasvatustyön sisältöjä tulee palauttaa käyttöön.
 • Neuvolapalveluiden toimintakykyä tulee tukea kaikin tavoin, myös maahanmuuttajien ja pakolaisten suhteen.

:: LUE KOKO KUNTAVAALIOHJELMA TÄÄLTÄ…