Vaalit

Tältä sivulta löydät tietoa eri vaaleista ja KD Turun vaaliehdokkaista. Meillä on ehdokkaita kuntavaaleissa, maakuntavaaleissa ja eduskuntavaaleissa.

Niko Kivimäki

Turun paikallisosaston jäsen Niko Kivimäki on ehdolla vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Hän on 23-vuotias tietojenkäsittelytieteiden opiskelija Turun yliopistossa, on aktiivinen eri järjestöissä ja toimii Turun ev.lut. Opiskelija- ja koululaislähetyksen (OPKOn) puheenjohtajana. Nikon vaaliteemoja ovat sananvapauden puolustaminen, nuorten, vanhusten ja toimeentulotukea tarvitsevien yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjunta, varhaiskasvatuksen ja koulutuksen laatuun panostaminen, työnteon kannattavuuden lisääminen muun muassa kannustinloukkuja minimoimalla, kansalaisten turvallisuuden turvaaminen ja omavarainen ilmastoystävällinen sähköntuotanto Suomessa ydin-, vesi- ja tuulivoimalla.

5 § (16.7.2010/685) Rahankeräyslupaa ei tarvita myöskään yleisissä vaaleissa ehdokkaana olevan tukemiseksi yksinomaan toimivan yhdistyksen eikä puoluelain (10/1969) 8 §:n 1 momentissa tarkoitetun puolueyhdistyksen kampanja-aikana järjestämään rahankeräykseen vaalikampanjan kulujen kattamiseksi. Kampanja-ajaksi luetaan ajanjakso, joka alkaa kuusi kuukautta ennen vaalipäivää ja päättyy kaksi viikkoa vaalipäivän jälkeen.